Make your own free website on Tripod.com

VEDTÆGTER!

I en hvilken som helst klub skal der være fælles regler -
det gælder også for denne klub.

 

WEBKLUBBENS NAVN

Webklubbens navn er lavet af Anders Dahl Valgreen.
De Undertrykte Mænds Talerør
eller i kort form :
DUMT

 

FORMÅL

Formålet er at dele erfaringer med andre ligestillede,
som har samme oplevelser som os andre.
'Undertrykkelsen af manden i et ægteskab eller parforhold.'
Vi er til for at få vores frustration ud til dem som forstår sig på undertrykkelse.
Kvindens magt i hjemmet er kommet til at præge vores tilværelse så meget at 
vi ser os nødsaget til at udtrykke os i mængden.
Vi har valgt Internettet for at gemme os fra konerne,
da de teknologisk ikke er på højde med manden (endnu - flertallet altså).
Webklubben DUMT har også det formål at vi kan rådgive hinanden
i de barske situationer som vi kommer ud for i dagligdagen.

 

REGLER

§1. Foreningen må kun bestå af undertrykte mænd.

§2. Alle medlemmer er formænd og har ingen stemmeret før det er godkendt af  konen eller samleveren.

§3. For at opnå medlemskab af Webklubben DUMT skal medlemsaspiranten
udlevere en historie fra det virkelige liv om egen undertrykkelse.

§4. Eksklusion af et medlem kan kun ske ved medlemmets egen anmodning og kan
når som helst blive medlem igen hvis det ønskes.

§5. Alle medlemmer skal have egen e-mail - man må ikke bruge konens.
(Dette
er nok det sværeste)

 

Har du forslag til flere regler så kan du skrive til
Ole Kristensen
Husk at mærke kuverten med DUMT REGLER